จัดหางาน จ.ลำพูน ลงตรวจสถานประกอบการต่อเนื่อง กำชับ รีบต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวก่อน 16 มิ.ย.64 ป้องกันการเข้ามาทำงานผิดกฎหมาย และ COVID19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 116 ครั้ง

นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวทัตขวัญ สุรินทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบนายจ้าง สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จำนวน 3 แห่ง ผลการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 55 คน มีใบอนุญาตทำงาน จำนวน 42 คน และอยู่ระหว่างดำเนินการขอรับใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 จำนวน 13 คน

ทั้งนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบการ เร่งรัดดำเนินการขอรับใบอนุญาตทำงาน ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 พร้อมทั้งกำชับให้นายจ้าง/สถานประกอบการมิให้รับแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเข้าทำงานหรือเข้าพัก และให้ปฏิบัติตามมาตรการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวและมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ