ผู้ว่าฯ ลำพูน นำจิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ “ลำพูน 1,300 ปี  1,300 ฝาย” ในพื้นที่อำเภอแม่ทา

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 23 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 98 ครั้ง

นายวรยุทธ เนาวรัตน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำเหล่าจิตอาสา ร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสา ร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำ “ 1,300 ปี 1,300 ฝาย ” ที่บริเวณห้วยต้นยาง บ้านทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา กล่าวว่า สำหรับโครงการดังกล่าว ที่ผ่านมาได้รับมอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้างฝายจำนวน 100 ฝาย โดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานป่าไม้ทุกหน่วยในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการกำหนดจุดสร้างฝาย โดยได้กำหนดจุดสร้างฝายจำนวน 132 แห่ง ประกอบด้วย ตำบลทาปลาดุก 50 แห่ง ตำบลทาสบเส้า 17 แห่ง ตำบลทากาศ 9 แห่ง ตำบลทาแม่ลอบ 26 แห่ง ตำบลทาขุมเงิน 20 แห่ง สภ.ทากาศ 5 แห่ง และ สภ.แม่ทา 5 แห่ง เพื่อให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ โดยการสร้างฝาย ปลูกป่า เพื่อป้องกันภัยแล้ง ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมถึง การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติแก่ประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้คาดหวังว่า การก่อสร้าง ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ จะช่วยป้องกัน แก้ไขปัญหา ภัยแล้ง และอุกภัยในพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดลำพูน อย่างยั่งยืน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ