แม่ฮ่องสอน ตรวจเชื้อ 69 ราย “ไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม” ยอดสะสมอยู่ที่ 49 ราย ยังรักษาตัวโรงพยาบาล 9 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 25 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 115 ครั้ง

         วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ (เมษายน 2564) ว่า ขณะนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อมาเป็นเวลา 6 วันติดต่อกัน พบผู้ติดเชื้อสะสมในระลอกเมษายน 64 จำนวนทั้งสิ้น 49 ราย กระจายใน 6 อำเภอ คือ อำเภอปาย 16 ราย อำเภอแม่สะเรียง 14 ราย อำเภอขุนยวม 8 ราย อำเภอปางมะผ้า อำเภอสบเมยอำเภอละ 5 ราย และอำเภอเมือง 1 ราย ส่วนอำเภอแม่ลาน้อยยังไม่พบผู้ติดเชื้อ มีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านแล้ว 40 ราย คงเหลือผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่จำนวน 9 ราย อยู่ที่ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 5 ราย โรงพยาบาลแม่สะเรียง 4 ราย ผู้ป่วยไม่มีอาการป่วยรุนแรง
           ในวันนี้ มีผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 69 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติม ยอดตรวจทั้งจังหวัด ตั้งแต่ (1 เม.ย.-25 พ.ค. 64) รวม 3,228 คน สำหรับสถานที่รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่เมษายน 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจำนวนเตียงที่สามารถรองรับ ผู้ป่วยโควิด-19 ได้จำนวน 107 เตียง จากทั้งหมด 116 เตียง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ