เชียงราย เน้นโรงเรียนทุกสังกัด ต้องเสนอข้อมูลตามแบบประเมิน ให้ คกก.โรคติดต่อพิจารณา และต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะเปิดได้ หวั่นเกิดคลัสเตอร์ใหม่

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 25 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 166 ครั้ง

วันนี้ ( 25 พฤษภาคม 2564) เวลา 10.00 น. นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยได้มีข้อหารือวาระเพื่อพิจารณา ในประเด็นการวางมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายพิจารณามาตรการในการป้องกันการลักลอบเข้าพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงราย การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนตามยอดจัดสรรวัคซีนของจังหวัดเชียงราย

สำหรับแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียนทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนั้น  จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายก่อน ซึ่งเกรงว่าหากเปิดทำการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่ยังมีการติดเชื้อในจังหวัดอาจจะทำให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ได้

อย่างไรก็ตาม  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้มอบนโยบายสำคัญในการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งการเปิดภาคเรียนที่เลื่อนไปเป็นวันที่ 14 มิถุนายนนี้ มีเงื่อนไข 3 ประการ คือ 1) ในพื้นที่สีแดงเข้ม 4 จังหวัด ยังไม่อนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนแบบ On-Site คือไม่อนุญาตให้เด็กมาเรียนที่โรงเรียน รวมถึงการใช้อาคารสถานที่ และห้ามบุคลากรหรือมีการมารวมกลุ่มของคนจำนวนเกินกว่า 20 คน และให้เปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เท่านั้น 2) จังหวัดอื่นสามารถเลื่อนการเปิดภาคเรียนไปได้เช่นเดียวกัน หากโรงเรียนใดอยู่ในพื้นที่ 17 จังหวัด หรือ 56 จังหวัด ให้ทำการประเมินตนเองบนพื้นฐานความพร้อม โดยผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับคณะครู และกรรมการสถานศึกษา หากมีความประสงค์ที่จะเปิดเรียนก่อนวันที่ 14 มิถุนายน ให้ทำเรื่องเสนอไปยังคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดนั้นๆ พิจารณา และหากได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โรงเรียนก็สามารถเปิดทำการเรียนการสอนแบบ On-Site คือให้เด็กมาเรียนที่โรงเรียนได้ ซึ่งแม้ว่าจะอนุญาตให้นักเรียนมาโรงเรียนได้แต่มาตรการในการรักษาความปลอดภัยก็ยังต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : วรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ