พช.ฝาง ติดตามความคืบหน้า โครงการ โคก หนอง นา

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 27 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 78 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น.นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง นำโดยนางสาวกิ่งเทียน ธรรมปัญโญ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลแม่งอน ลงพื้นที่ไปยังบ้านนายสมเพชร กิติ ครัวเรือนเป้าหมายโครงการโคก หนอง นา บ้านแม่งอนสันติสุข หมู่ที่ 14 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตาม สนับสนุนการดำเนินการขุดหนองน้ำด้วยเครื่องจักร ในพื้นที่ 1 ไร่ สัดส่วน 1:2 ปริมาตรดินขุดเท่ากับ 1,500 ลบ.ม. และปั้นโคก ปรับพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล รวมถึงสนับสนุนปัจจัยการผลิต พันธุ์พืชและสัตว์ รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 45,060 บาท โดยการดำเนินการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก ทีมงานช่างเทศบาลตำบลแม่ข่า เป็นผู้ควบคุมงานขุดในครั้งนี้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ