ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน เชิญชวนทุกครอบครัวลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 นำทีมอสม. ลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 120 ครั้ง

              วันที่ 28  พฤษภาคม 2564  นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน  หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด  และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อสม.) เข้าร่วมรณรงค์เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน COVID-19 และเน้นการใช้มาตรการ D M H T T A อย่างเข้มงวด เริ่มกิจกรรมเดินรณรงค์ จากบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ถึงตลาดสดสายหยุด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรงของโรค การเสียชีวิต  และหยุดการแพร่ระบาดของโรค 

              โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ ได้กล่าวว่า แนวทางการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 ได้ให้ความสำคัญและเน้นในมาตรการ D M H T T A อย่างเข้มงวด  คือ D = การเว้นระยะห่าง งดการจัดกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มคนตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป งดหรือชะลอการเดินทางเข้าพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุด 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ M = สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีในที่นอกเคหะสถานหรือสถานที่สาธารณะ H = ล้างมือหรือทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ T = หมั่นตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกาย T = ตรวจหาเชื้อ COVID-19 A = การติดตั้งใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง และสแกน QR Code “สวัสดีแม่ฮ่องสอน” สำหรับผู้ที่เดินทางมายังพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในทุกช่องทาง 

                 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในปัจจุบัน ถือเป็นภาวะฉุกเฉิน และส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เป็นทางเลือกที่ดี ที่สามารถลดความรุนแรงของอาการป่วยและการเสียชีวิตได้ 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ