อบต.ท่าตอน เลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสถานศึกษาในสังกัด เป็นวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 31 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 84 ครั้ง

นางสาวอรสา แสนลี่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่ ออกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เป็นวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในระหว่างการหยุดการเรียนการสอน ในระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ให้สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนทุกแห่ง จัดการเรียนการสอนรูปแบบใบงานกิจกรรม (On Hand) หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา และนักเรียนทุกคนจะได้รับอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กไปบริโภคที่บ้าน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่บุตรหลานท่านสังกัด หรือ กองการศึกษาฯ อบต.ท่าตอน โทรศัพท์ ๐๕๓- ๓๗๓ ๑๓๘ ต่อ ๑๒ ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ