ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเปิดภาคเรียน 14 มิถุนายนนี้ เร่งฉีดวัคซีน บุคลากรทางการศึกษา พร้อมคุมเข้มมาตรการ ป้องกันการระบาดของโรคโควิด – 19 ในสถานศึกษา

  • ข่าวจาก : สทท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 1 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 110 ครั้ง

นางยุพิน  บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายนนี้ โดยสถานศึกษาที่จะเปิดทำการเรียนการสอน ต้องปฏิบัติตาม มาตรการแนวทางการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้านการศึกษาโดยเฉพาะ อย่างเคร่งครัด เช่น ทำความสะอาดอาคารสถานที่ ให้ครูและบุคลากรที่อยู่ต่างจังหวัดต้องกักตัว 14 วันก่อนเปิดเทอม จัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ การจัดการเรียนการสอนแบบเหลื่อมเวลา และคุมเข้มมาตรฐานของรถรับส่งนักเรียน ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่ง จะต้องผ่านการประเมิน ความพร้อม ของ ไทยสต๊อปเซอร์วิสต์พลัส ทั้ง 44 ข้อ จึงจะเปิดการเรียนการสอนได้ ส่วนการฉีดวัคซีนให้กับครู และบุคลากรภายในสถานศึกษานั้น  เบื้องต้น มีผู้ประสงค์รับวัคซีนจำนวน 10,000 คน จาก ทั้งหมด 19,000 คน  โดย ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน จำนวน 5,000 คน รวม 10,000 โดส แบ่งเป็น ที่อำเภอเมืองและ อำเภอแม่ริม จำนวน 3,600 คน อำเภอสันทราย และสารภี 400 คน และ อำเภอฝางและหางดง 1,000 คน ส่วนแนวทางการการรับวัคซีนของบุคลากรที่เหลือนั้น จะให้ครูและบุคลากรลงทะเบียนรับการจัดสรรวัคซีนเป็นกลุ่มพิเศษ และ ให้ลงทะเบียนตามระบบการรับวัคซีนของภาครัฐ ซึ่งตั้งเป้าให้ มีบุคลาการทางการศึกษารับวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70 ของทั้งหมด

 

สำหรับ โรงเรียนเด็กหอพักนอน จำนวน 133 แห่งของจังหวัดเชียงใหม่นั้น มีนักเรียนและบุคลากรรวม 8,809 คน ซึ่งได้กำหมดมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด โดยให้มีการกักตัวครู และบุคลากรก่อน 14 วัน และให้กักตัวนักเรียนอีก 14 วัน ก่อนการเปิดภาคเรียนและกำชับให้ ผู้ปกครอง สั่งเกตุอาการของบุตรหลาน หลังเปิดภาคเรียนอย่างใกล้ชิดด้วย  

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธีระพงษ์ โลหะวัชระ
บรรณาธิการ : สุพัฒน์ เลาห์กมล
แหล่งที่มา : สทท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ