จังหวัดแพร่ ไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม มียอดผู้ป่วยสะสม 87 ราย  รักษาหายแล้ว 79 ราย รักษาตัว 7 ราย เตียงสนามว่างทั้งหมด 80 เตียง

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 2 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 186 ครั้ง

วันนี้ ( 2 มิ.ย.64 ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ของจังหวัดแพร่ รอบการระบาดใหม่ โดยงานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.64 - ปัจจุบัน ซึ่งรายงานล่าสุด ณ วันที่ 1 มิ.ย.64 2564 เวลา 20.00 น. ไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม มียอดผู้ป่วยสะสมจำนวน 87 ราย (เสียชีวิตสะสม 1 ราย) รักษาหายกลับบ้านแล้ว 79 ราย รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 7 ราย แยกเป็นอยู่โรงพยาบาลหลัก 7 ราย โรงพยาบาลสนาม 0 ราย ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจำนวน 93 ราย รอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 13 รายและโรงพยาบาลสนามมีจำนวนเตียงว่าง 80 เตียง

สรุปยอดผู้ป่วยแบ่งเป็นรายอำเภอ ได้ดังนี้ อำเภอเมืองแพร่ 39 ราย อำเภอสูงเม่น 15 ราย อำเภอลอง 9 ราย อำเภอเด่นชัย 3 ราย อำเภอวังชิ้น 3 ราย อำเภอร้องกวาง 9 ราย อำเภอหนองม่วงไข่ 8 รายและจากกรุงเทพฯ 1 ราย

ทั้งนี้ จากประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 39) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ในกรณีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมถึงพื้นที่ควบคุมสูงสุด หากได้รับวัคซีน covid19 ครบ 2 เข็มมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน ไม่ต้องกักกันตนเอง แต่ให้แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A โดยเคร่งครัดพร้อมลงทะเบียนผ่าน QR Code ฉฑณ๋ชนะด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : ทองคำ อุดทา
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ