กองทัพบก ส่งกำลังสนับสนุนการจัดเตรียมสถานที่ ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 5 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 130 ครั้ง

           วันที่ 5 มิถุนายน 2564 พ.อ. สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 มอบหมายให้ ฝ่ายกิจการพลเรือน ฉก.ร.7 ร่วมกับ ตอนพยาบาล ฉก.ร.7 และ ร้อย.ร.721 จัดกำลังพลจิตอาสา สนับสนุนโรงพยาบาลศรีสังวาล ในการจัดเตรียมสถานที่ เพื่อเตรียมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 ให้กับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

           โดยจะเริ่มให้บริการประชาชน ในห้วงวันที่ 7 มิถุนายน - 30 กันยายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและลดความรุนแรงของอาการป่วย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ