นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง สั่งพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 5 โรงเรียน รับเปิดเทอม เพื่อความปลอดภัยของลูกหลาน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 8 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 202 ครั้ง

          นายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ใน 5 โรงเรียน เขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (ก่อนเปิดเทอม) ประจำปี 2564 ตามแผนการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โดยได้ดำเนินการฉีดพ่นภายในห้องเรียน ห้องสมุด ห้องสุขา โรงอาหาร ตลอดจนทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ ทั้งลูกบิดประตู ราวบันได ทางเดินภายในโรงเรียน เป็นการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          ซึ่งมีแผนการดำเนินการในวันนี้ อังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 10.30 น. ที่โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร เวลา 10.30 - 11.30 น. ที่โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) เวลา 13.30 - 14.00 น. ที่โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ เวลา 14.00 - 15.00 น.ที่โรงเรียนปริยัติธรรมวัดกิตติวงค์ เวลา 15.00 - 16.00 น. ที่โรงเรียนปริยัติธรรมวัดศรีบุญเรือง ตามมาตรการผ่อนปรนให้สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนได้ตามที่รัฐบาลกำหนด ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง บุคลากร​ทางการศึกษาและเด็กนักเรียน ในการเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ