กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. มอบงบประมาณเพิ่มเติม 1.1 ล้านบาท สนับสนุนปฏิบัติการรับมือโควิด-19 แก่ 6 โรงพยาบาลใน จ.ลำปาง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 9 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 39 ครั้ง

คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ นำโดย นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ และนายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับใช้ในปฏิบัติการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวม 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท) พร้อมน้ำดื่ม และถุงกำลังใจ กฟผ. แก่ 6 โรงพยาบาลในจังหวัดลำปาง ได้แก่ โรงพยาบาลงาว โรงพยาบาลแม่ทะ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โรงพยาบาลสบปราบ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ลำปาง และโรงพยาบาลแจ้ห่ม โดยมี นายแพทย์กฤษฎิ์ ทองบรรจบ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลงาว, นายแพทย์นวรัตน์ วนาพันธพรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทะ, นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง, แพทย์หญิงสุภาพรรณ ชุณหการกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ, นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ลำปาง, และแพทย์หญิงพิมพ์วิไล วรรณารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแจ้ห่ม เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ได้แก่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ระดมงบประมาณ 81 ล้านบาท เพื่อร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ  โดยในส่วนของจังหวัดลำปางได้มอบงบประมาณไปแล้วรวมทั้งหมด 2.9 ล้าน แก่ 10 โรงพยาบาลในจังหวัด สำหรับนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ หวังให้ทีมแพทย์ทำงานได้อย่างคล่องตัว และมีความปลอดภัย โดย กฟผ. ได้ประสานตรงไปยังโรงพยาบาล เพื่อสำรวจความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ