จังหวัดแพร่ ไม่พบผู้ป่วยโควิดเพิ่มต่อเนื่องเป็นวันที่ 8 มียอดสะสมคงเดิม 87 ราย  รักษาหายแล้ว 82 ราย รักษาตัว 4 ราย เตียงสนามว่างทั้งหมด

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 9 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 153 ครั้ง

วันนี้ (9 มิ.ย.64 ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ของจังหวัดแพร่ รอบการระบาดใหม่ โดยงานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.64 - ปัจจุบัน ซึ่งรายงานล่าสุด ณ วันที่ 8 มิ.ย.64 2564 เวลา 20.00 น. ไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม มียอดผู้ป่วยสะสมจำนวน 87 ราย (เสียชีวิตสะสม 1 ราย) รักษาหายกลับบ้านแล้ว 82 ราย รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 4 ราย แยกเป็นอยู่โรงพยาบาลหลัก 4 ราย โรงพยาบาลสนาม 0 ราย ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจำนวน 74 ราย รอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน  6 รายและโรงพยาบาลสนามมีจำนวนเตียงว่าง 80 เตียง

สรุปยอดผู้ป่วยแบ่งเป็นรายอำเภอ ได้ดังนี้ อำเภอเมืองแพร่ 39 ราย อำเภอสูงเม่น 15 ราย อำเภอลอง 9 ราย อำเภอเด่นชัย 3 ราย อำเภอวังชิ้น 3 ราย อำเภอร้องกวาง 9 ราย อำเภอหนองม่วงไข่ 8 รายและจากกรุงเทพฯ 1 ราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศศิวิมล บริบุญวงค์
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ