ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดพะเยาให้เจริญก้าวหน้า โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 10 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 230 ครั้ง

           นายโชคดี อมรวัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวในช่วงของรายการผู้ว่าฯ พบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา ว่า จากประสบการณ์ที่มี ตนจะนำแนวทางหลักการมาวางเป็นระบบ โดยขอความร่วมมือทุกอำเภอ ทุกส่วนราชการ ในการขับเคลื่อนภารกิจ ให้จังหวัดพะเยามีความเจริญเติบโตในอนาคตอันใกล้ จึงเป็นที่มาของการลงไปยังพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอ เพื่อร่วมพูดคุยมอบนโยบาย แนวทางหลักการในการขับเคลื่อนนโยบายหลักของรัฐบาล รวมถึงของจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 การตั้งด่านวันจันทร์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เรื่องของ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เรื่องการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดพะเยา ทั้งทางด้านอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร โดยจะมีศูนย์การบริหารข้อมูลน้ำไว้ที่ อบจ.พะเยา เพื่อความยั่งยืนในการบริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด ส่วนในระดับอำเภอก็จะมีศูนย์ระดับอำเภอ โดยจะมีบุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้มีความรู้ความสามารถ จาก อบต. เทศบาล ในพื้นที่ มาช่วยดูแลเรื่องน้ำของแต่ละท้องที่อำเภอ

            อย่างไรก็ตาม หากทุกส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบายที่ได้วางไว้อย่างเป็นระบบ จะทำให้จังหวัดพะเยาสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างแน่นอน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ