พช.แพร่ จัดกิจกรรมโครงการ “รักษ์สิ่งแวดล้อม รักโลก ที่ โคก หนอง นา” พัฒนา สนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบและปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 10 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 126 ครั้ง

พช.แพร่ จัดกิจกรรมโครงการ รักษ์สิ่งแวดล้อม รักโลก ที่ โคก หนอง นา พัฒนา สนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบและปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

วานนี้ ( 9 มิ.ย.64 ) เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร้องกวาง จัดกิจกรรมกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM ) ระดับครัวเรือนและกิจกรรม ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก รักษ์สิ่งแวดล้อม รักโลก ที่ โคก หนอง นาณ ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่โดยเน้นมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

กิจกรรม แบ่งออกเป็น 3 จุด ดังนี้                                                                                                                                     

จุดที่ 1 ครัวเรือน น.ส.บุณยาภรณ์ มิวันเปี้ย หมู่ 7 ตำบลแม่ยางตาล  อำเภอร้องกวาง พื้นที่ 3 ไร่  โดยมีนายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร้องกวาง เป็นประธาน

จุดที่ 2 ครัวเรือน นางฐิติภา เวียงทอง หมู่ 9 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง พื้นที่ 3 ไร่ และจุดที่ 3 ครัวเรือน น.ส.ปวีณ์มณฑ์ ผาทอง หมู่ 5 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง พื้นที่ 3 ไร่ โดยมีนายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

ทั้งนี้ ในกิจกรรมทั้ง 3 จุด ได้มีการรวมกลุ่มพัฒนาพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนแรงงาน โดยการนำภารกิจของการเอามื้อสามัคคี หรือการลงแขกตามประเพณีดั้งเดิมของคนไทย มาเป็นกลวิธีในการขับเคลื่อน เพื่อประสานความสามัคคีและเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันในแปลงของครัวเรือน รวมถึงมีการร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกอีกด้วย

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศศิวิมล บริบุญวงค์
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ