จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประกวดไก่แม่ฮ่องสอน ในงานฤดูหนาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี2563

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 9 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 460 ครั้ง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประกวดไก่แม่ฮ่องสอน ในงานฤดูหนาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี2563 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณหน้าเวทีกลาง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน แบ่งเป็นการประกวด ไก่แม่ฮ่องสอนประเภทนางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 5 : อัตลักษณ์แม่ฮ่องสอนในงานฤดูหนาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2563 ณ บริเวณหน้าเวทีกลางงานฤดูหนาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีกิจกรรมการประกวดไก่แม่ฮ่องสอน แบ่งเป็นการประกวด ไก่แม่ฮ่องสอนประเภทสวยงาม ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด ไก่แม่ฮ่องสอนประเภทส่งเสียงขัน และกิจกรรมแปรรูปไก่แม่ฮ่องสอน เมนูไก่แม่ฮ่องสอนย่าง ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมประกาศนียบัตร
การจัดการประกวดมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพ และสร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ไก่แม่ฮ่องสอน และเทคโนโลยีการเลี้ยง การขยายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การจัดการฟาร์ม อาหารสัตว์ปีก การสร้างผลิตภัณฑ์จากไก่พื้นเมือง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแม่ฮ่องสอน อีกทั้งเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมืองแม่ฮ่องสอน พัฒนาการผลิตและการตลาดให้เชื่อมโยงกัน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ