จ.ลำพูน ยอดฉีดวัคซีน COVID19 สะสม 15,122 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.08 ของจำนวนคนที่ประสงค์ฉีด จำนวน 150,007 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 12 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 113 ครั้ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน รายงานการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 12 มิ.ย. 2564 ว่า มีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว จำนวน 15,122 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.08 ของจำนวนประชากรที่ประสงค์ฉีดวัคซีนทั้งหมด 150,007 ราย

โดยกลุ่มผู้ที่อยู่ในเกณฑ์อายุ 60 ปี ขึ้นไป และกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรัง ที่ได้มีการเริ่มฉีดตั้งแต่ 7-13 มิถุนายน 2564 ฉีดไปแล้ว 4,287 ราย พบมีผลข้างเคียง 39 ราย แบ่งเป็น มีไข้ 11 ราย ปวดบวมที่ฉีด 5 ราย ปวดศีรษะ 5 ราย ปวดกล้ามเนื้อ 3 ราย ผื่น 4 ราย อ่อนเพลีย 2 ราย และอื่นๆ 10 ราย

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่จะฉีดวัคซีนต้องเตรียมตัวให้พร้อม โดยการพักผ่อนให้เพียงพอ 6-8 ชั่วโมง หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ 2 วัน ก่อน และหลัง การฉีดวัคซีน ควรงดการออกกำลังกาย หากท่านใดมีโรคประจำตัว ขอให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อประเมินว่าสภาพร่างกาย มีความพร้อมต่อการรับวัคซีนหรือไม่ หากมียาที่รับประทานอยู่ ให้นำติดตัวไปเพื่อแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ นอกจากนี้สำหรับผู้ที่ต้องเข้ารับวัคซีน ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวไปด้วย สวมใส่เสื้อที่สามารถเปิดต้นแขนได้ง่าย เพื่อความสะดวกในการให้บริการของเจ้าหน้าที่และเพื่อความรวดเร็ว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ