ชุดบรรเทาสาธารณภัย ทพ. 36 พร้อมดูแล ช่วยเหลือประชาชนจากภัยทุกรูปแบบ

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 15 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 86 ครั้ง

           ณ ค่ายเทพสิงห์ กรมทหารพรานที่ 36 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พ.อ.สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 36 เปิดเผยว่า กรมทหารพรานที่ 36 ได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ เพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ และเตรียมความพร้อมในการออกปฏิบัติงาน หากเกิดเหตุการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ ตลอดจนอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยว เพื่อให้การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ หรือ อุบัติภัยธรรมชาติทุกรูปแบบ มุ่งลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินให้มากที่สุด ตามนโยบายของ พล.ต.อำนาจ ศรีมาก ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร

           ทั้งนี้ ประชาชน หรือนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาในพื้นที่รับผิดชอบของกรมทหารพรานที่ 36 ได้แก่ อำเภอแม่สะเรียง  อำเภอแม่ลาน้อย  อำเภอสบเมย อำเภอขุนยวม หากประสบภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุ สามารถร้องขอความช่วยเหลือจากทางชุดบรรเทาสาธารณภัยกรมทหารพรานที่ 36 ได้ที่หมายเลข  053-681300  หรือ 053-681740

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ