กฟก.จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบพันธุ์กระเทียม กว่า 3 หมื่นกิโล พร้อมเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย แก่เกษตรกรบ้านนาจลอง อำเภอปาย ส่งเสริมการปลูกกระเทียมปลอดภัยจากสารพิษ

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 17 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 112 ครั้ง

          นางณัติกานต์ บุญเจริญ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กฟก.) เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย นายเมืองเริง คำหอม อนุกรรมการฯ ภาคราชการ และนายสวัสดิ์ ยาวฟุ่น อนุกรรมการฯ ผู้แทนองค์กรเกษตรกร มอบปัจจัยการผลิต"พันธุ์กระเทียมแม่ฮ่องสอน" จำนวน 30,000 กิโลกรัม ให้แก่สมาชิกองค์กรเกษตรกร กลุ่มพัฒนาบ้านนาจลอง ที่เข้าร่วมโครงการปลูกกระเทียมปลอดภัยจากสารพิษ ณ ที่ทำการองค์กรเกษตรกร บ้านนาจลอง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย

          ทั้งนี้ องค์กรเกษตรกรสมาชิก ได้รับอนุมัติโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประเภทงบกู้ยืม ปลอดดอกเบี้ย จากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.)  มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 12 คน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 487,500 บาท  มีระยะเวลาการคืนเงินกองทุนฯ 5 ปี โดยเกษตรกรสมาชิก จะเริ่มทำการปลูกกระเทียม ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ