ภาคเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ เสนอแผน Chaming Chiang Mai Sandbox การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 4 อำเภอนำร่อง คาดหากสำเร็จตามแผน จะรองรับนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 250,000 คน พร้อมสร้างรายได้กว่า 27,000 ล้านบ

  • ข่าวจาก : สทท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 17 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 97 ครั้ง

ภาคเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ เสนอแผน Chaming Chiang Mai Sandbox การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 4 อำเภอนำร่อง คาดหากสำเร็จตามแผน จะรองรับนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 250,000 คน พร้อมสร้างรายได้กว่า 27,000 ล้านบาท

          นายนวพล  คันธวณิช ประธานกองทุน We love ChaingMai เปิดเผยว่า ภาคเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกัน เสนอแผนการ Chaming Chiang Mai Sandbox หรือสเน่ห์เชียงใหม่แซนด์บ๊อก เพื่อ เปิดพื้นที่ 4 อำเภอนำร่อง ประกอบด้วย อำเภอเมือง แม่ริม แม่แตง และดอยเต่า รองรับนักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มเป้าหมายโดยไม่ต้องกักตัว แต่นักท่องเที่ยวจะต้องที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 และตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสก่อนเข้าประเทศ ขณะที่ประชาชนในพื้นที่จะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร ซึ่งเบื้องต้นกำหนดแผน เปิดรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ซึ่งเร็วกว่าที่ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีประกาศเปิดประเทศใน 120 วัน คาดว่าจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวในประเทศ หากดำเนินการได้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจกว่า 250,000 คน และจะสร้างรายได้ให้ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่อีกว่า 27,000 ล้านบาท

          ทางด้าน นายพัลลภ  แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า จากการสอบถามผู้ประกอบการ และประชาชนในทั้ง 4 อำเภอนำร่อง ทั้งหมดมีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยจะดำเนินมาตรการแบบปิดพื้นที่ หรือ Sealed Aera และกำหนดเส้นทาง หรือ Sealed Route ให้กับนักท่องเที่ยว แบบระบบปิด เพื่อความปลอดภัยต่อทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชน ซึ่งปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกับภาคเอกชนเพื่อศึกษาแนวทางและกำหนดมาตรการของ Chaming Chiang Mai Sandbox ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนเสนอต่อ ศบค.ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธีระพงษ์ โลหะวัชระ
บรรณาธิการ : รุจิภรณ์ เตจ๊ะ
แหล่งที่มา : สทท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ