จังหวัดเชียงราย เร่งควบคุมการระบาดโควิด-19 คลัสเตอร์ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง ล่าสุดแยกกลุ่มเสี่ยงสูง 160 ราย ดูแลในสถานที่กักกัน

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 18 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 150 ครั้ง

วันที่ 18 มิ.ย. 64 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และ ประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย ร่วมดำเนินรายการ “พัฒนาเชียงรายตามนโยบายผู้ว่าฯ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย FM 95.75 MHz. เพื่อประชาสัมพันธ์และติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) จังหวัดเชียงราย ล่าสุดพบกลุ่มผู้ติดเชื้อในพื้นที่ ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย ซึ่งยังมีแนวโน้มการติดเชื้อขยายเป็นวงกว้าง เร่งการค้นหาเชิงรุก และแยกกักผู้มีความเสี่ยงสูง เพื่อเร่งตัดวงจรโรคให้เร็วที่สุด

.

นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์คลัสเตอร์ ต.ตับเต่า อ.เทิง ล่าสุด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายได้มีข้อสั่งการ ให้พื้นที่ดำเนินการทั้งทางสังคมและเชิงการควบคุมป้องกันโรค โดยได้ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคแล้ว ซึ่งล่าสุดมีผู้ป่วยโควิด 23 ราย รับการรักษาที่ รพ.เทิง โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ ไม่มีอาการ หรือ มีอาการเล็กน้อย เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก ตาแดง ผื่นขึ้น

จำนวน 21 ราย และผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจเร็ว จำนวน 2 ราย สำหรับการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่หมู่ 12 และ หมู่ 15 ต.ตับเต่า นั้น มีทีมเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขอำเภอเทิง อ.เชียงของ อ.พญาเม็งราย และพื้นที่ใกล้เคียงได้ลงพื้นที่ค้นหาแล้ว โดยพบผู้มีสัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิด ประมาณ 80 ราย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนายอำเภอเทิง ซึ่งเป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการณ์ควบคุมโรคติดต่ออำเภอเทิง ได้จัดโรงเรียนที่ถูกสั่งให้ปิดเป็นสถานที่ดูแลกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพื่อแยกส่วนกันกับประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่ำ โดยได้รับความร่วมมือจากทั้งฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่ ร่วมบริหารจัดการแล้ว ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่ไปประเมินสถานการณ์ทุกวัน

.

ด้านนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สำหรับการประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.เชียงราย ได้ประกาศให้ ต.ตับเต่า เป็นตำบลควบคุมทั้งตำบล โดยเน้นการควบคุมกลุ่มเสี่ยงสูง แต่เนื่องด้วยวิถีชีวิตหลังคาเรือนหนึ่งอยู่รวมกันหลายคน จึงจำเป็นต้องแยกกลุ่มเสี่ยงสูงประมาณ 160 ราย แยกกักกันที่โรงเรียนโรงเรียนเพียงหลวง 16 โรงเรียนบ้านรักษ์แผ่นดิน โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง และโรงเรียนบ้านรักถิ่นไทย พร้อมเน้นย้ำผู้นำท้องที่ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อ ห้ามจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ อยู่ภายในบ้านไม่ให้เคลื่อนย้ายไปสถานที่อื่น เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติม โดยการล็อกดาวน์ทุกหมู่บ้านที่มีผู้ติดเชื้อ จะควบคุมดูแลโดย ศูนย์ปฏิบัติการณ์ควบคุมโรคติดต่ออำเภอ และ ศูนย์ปฏิบัติการณ์ควบคุมโรคติดต่อตำบล ซึ่งหากหากจำเป็นต้องเดินทาง ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพรไพรินทร์ คุณมาก
บรรณาธิการ : วรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ