คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ แผนเปิดรับนักท่องเที่ยว 4 ระยะ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 18 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 38 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงารนว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้มีมติเห็นชอบ แผนเปิดรับนักท่องเที่ยว 4 ระยะ (เมื่อวันที่ 30 มี.ค.64) ดังนี้

ระยะที่ 1 ช่วงไตรมาสที่สองของปี 2564 (เดือนเมษายน-มิถุนายน) นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนแล้วจะได้รับการกักตัวภายในที่พักเป็นระยะเวลา 7 วัน

ระยะที่ 2 ช่วงไตรมาสที่สามของปี 2564 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน) นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนแล้ว และมีผลการตรวจโควิด-19 เป็นลบ จะสามารเดินทางเข้าภูเก็ตโดยตรงผ่านเครื่องบิน และสามารถท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตโดยไม่ต้องกักตัว

ระยะที่ 3 ช่วงไตรมาสที่สี่ของปี 2564 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม) เป็นการต่อยอดจากระยะที่ 2 โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับการฉีดวัคซีนแล้วและมีผลการตรวจโควิด-19 เป็นลบ จะสามารถเดินทางเข้าพื้นที่นำร่องอื่นๆ เช่น ภูเก็ต, กระบี่, พังงา, อำเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี, เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และเชียงใหม่ โดยตรง ผ่านเครื่องบินและสามารถท่องเที่ยวในพื้นที่ได้โดยไม่ต้องกักตัว

ระยะที่ 4 ช่วงไตรมาสที่หนึ่งของปี 2565 เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วและมีผลการตรวจโควิด-19 เป็นลบ จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว

ในส่วนของ ภูเก็ตแซนด์บอกซ์  โมเดลนำร่องให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวกลับมาเดินหน้าอีกครั้ง โดยกำหนดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้วเข้าประเทศไทยได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ขณะที่ชาวภูเก็ตจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 70% ตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาภูเก็ตมากกว่า 129,000 คน ประมาณการรายได้ 3 เดือน (ก.ค.-ก.ย. 64) จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนราว 15,000 ล้านบาท  จากนั้นจะขยายโมเดลนี้ไปในพื้นที่อื่นอีก 9 จังหวัด ได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ชลบุรี เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี บุรีรัมย์ และกรุงเทพมหานคร 

ในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบศ. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา ศบศ. เห็นชอบในหลักการแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและปานกลางของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Sandbox) ตามข้อเสนอของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)โดยมีกำหนดแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัว ดังนี้ เปิดรับเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบโดสตามเกณฑ์ของวัคซีนแต่ละชนิด มีระยะเวลาการฉีดมากกว่า 14 วัน แต่ไม่เกิน 1 ปี และเป็นผู้เดินทางจากกลุ่มประเทศต้นทางที่มีความเสี่ยงต่ำ – ปานกลาง ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข , กำหนดให้เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ที่เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนแล้วเดินทางเข้าได้ ในขณะที่เด็กอายุระหว่าง 6–18 ปี จะต้องได้รับการตรวจเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงสนามบินภูเก็ต , มีเอกสารรับรองการฉีดจากประเทศต้นทาง โดยวัคซีนจะต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทย หรือได้รับการรับรองโดย WHO , มีการติดตั้งแอปพลิเคชันแจ้งเตือน , พำนักในโรงแรมที่พักที่ผ่านมาตรฐาน SHA+ ในเวลา 14 คืน และภายหลังการพำนักตามระยะเวลาที่กำหนดสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นในประเทศไทยได้ และรายงานตัวและรับการตรวจเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข และสามารถทำกิจกรรมท่องเที่ยวได้ภายใต้มาตรการป้องกันตามมาตรฐาน D-M-H-T-T-A

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ