กิ่งกาชาดอำเภอแม่อาย ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ราษฎร ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 19 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 73 ครั้ง

นางอัญญารัตน์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่อาย มอบหมายให้นางศรีวรรณ ใจวงศ์ กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่อาย นำกรรมการกิ่งกาชาด/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่อาย ลงพื้นที่ช่วยเหลือ นายทองอยู่ ยิฏฐะสิริ บ้านเลขที่ 350 หมู่ที่ 2 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย ซึ่งประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เบื้องต้นแก่ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป โดยมีนายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย พร้อมปลัดอำเภอแม่อาย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบสิ่งของในครั้งนี้ด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ