จ.แพร่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย ยอดสะสม 95 ราย เสียชีวิตสะสม 2 ราย รักษาหายแล้ว 86 ราย รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 7 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 19 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 78 ครั้ง

วันนี้ (19 มิ.ย.64 ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ของจังหวัดแพร่ รอบการระบาดใหม่ โดยงานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.64 - ปัจจุบัน รายงานล่าสุด ณ วันที่  18 มิ.ย.64 เวลา 24.00 น. ตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย มียอดผู้ป่วยสะสมจำนวน  95 ราย (เสียชีวิตสะสม  2 ราย) รักษาหายกลับบ้านแล้ว 86 ราย รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 7 ราย แยกเป็นอยู่โรงพยาบาลหลัก 7 ราย โรงพยาบาลสนาม 0 ราย ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจำนวน  242 ราย รอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจำนวน  202 รายและโรงพยาบาลสนามมีจำนวนเตียงว่าง 80 เตียง

ซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

รายที่ 94 ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 18 ปี ต.ปากกาง อ.ลอง ปัจจัยเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 4204 จ.เชียงใหม่

รายที่ 95 ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 25 ปี ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ ประวัติเดินทางมาจาก จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.64

โดยสรุปยอดผู้ป่วยแบ่งเป็นรายอำเภอ ได้ดังนี้ อำเภอเมืองแพร่ 43 ราย อำเภอสูงเม่น 16 ราย อำเภอลอง 11 ราย อำเภอเด่นชัย 3 ราย อำเภอวังชิ้น 3 ราย อำเภอร้องกวาง 9 ราย อำเภอหนองม่วงไข่ 9 รายและจากกรุงเทพฯ 1 ราย

ทั้งนี้  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ยังคงมีการเฝ้าระวังเชิงรุกจากกลุ่มเสี่ยงอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง 21จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ กาญจนบุรี ชลบุรีฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรี อยุธยา เพชรบุรี ระยองราชบุรี สงขลา สมุทรสาครและสุราษฎร์ธานี ต้องกักตัวอย่างเคร่งครัดในที่พักอาศัย 14 วันหรือตามระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิวิมล บริบุญวงค์
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ