สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้า หน้ากากอนามัยทางการแพทย์

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 19 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 57 ครั้ง

วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่  ได้ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้า  หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลล้างมือ สินค้าอุปโภคบริโภค และปุ๋ยเคมีฯ ผลการตรวจสอบ ดังนี้

1.  หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ  พบว่า  สถานการณ์การซื้อขาย ประชาชนออกมาเลือกซื้อหน้ากากอนามัยตามปกติ  สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการ และ ราคาหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ผลิตในประเทศจำหน่ายในราคาไม่เกินที่กฎหมายกำหนดไว้แต่อย่างใด โดยขนาดบรรจุกล่องละ 50 ชิ้น จำหน่ายราคากล่องละ 80-125 บาท (ราคาเฉลี่ยชิ้นละ 1.60 - 2.50 บาท) จำหน่ายเป็นแพ็ค 4 ชิ้น ราคา 10 บาท และแพ็ค 2 ชิ้น ราคา 5 บาท ส่วนเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ราคายังคงทรงตัวเท่าวันก่อน สินค้ามีวางจำหน่ายและเพียงพอต่อความต้องการ โดยขนาดบรรจุ 30 – 500 มิลลิลิตร ราคาจำหน่ายชิ้นละ 29 - 150 บาท ตามปริมาณและคุณภาพของสินค้า

2.  ปุ๋ยเคมี  ราคาทรงตัวเท่ากับวันก่อน เกษตรกรมาซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น โดยบางส่วนชำระเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการต่างๆ โดยราคาปุ๋ยเคมี ดังนี้

ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0               ตรากระต่าย กระสอบละ 700 บาท 

ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0            ตรากระต่าย กระสอบละ 700 บาท 

ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15          ตรากระต่าย กระสอบละ 790-800 บาท   

                                             ตราหัววัวคันไถ (ดาวฟ้า) กระสอบละ 760 บาท 

                                             ตราหัววัวคันไถ (ดาวแดง) กระสอบละ 800 บาท 

ปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0               ตรากระต่ายกระสอบละ 430 - 450 บาท

3. สินค้าอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ส่วนใหญ่ราคาทรงตัวเท่ากับวันก่อน น้ำมันพืชราคาทรงตัว โดย น้ำมันปาล์ม ขวดละ 1 ลิตร ราคา 45 - 49 บาท  และน้ำมันถั่วเหลือง ราคา 50-55 บาท โดยประชาชนออกมาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค แต่ไม่มากนัก  ซึ่งเป็นผลพวงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิวิมล บริบุญวงค์
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ