ศจค.ตำบลแม่ข่า จัดเวทีคืนข้อมูลศักยภาพตำบล/หมู่บ้าน

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 20 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 93 ครั้ง

ศูนย์จัดการเครือข่ายเทศบาลตำบลแม่ข่า จัดเวทีคืนข้อมูลศักยภาพตำบล/หมู่บ้าน หรือ ข้อมูล TCNAP ให้กับบ้านสันป่าไหน่ หมู่ที่ 9 เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาหมู่บ้าน

นายสมาน ใจยะยอง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล และนักวิชาการ ศูนย์จัดการเครือข่ายเทศบาลตำบลแม่ข่า จัดเวทีคืนข้อมูลศักยภาพตำบล/หมู่บ้าน หรือ ข้อมูล TCNAP ให้กับบ้านสันป่าไหน่ หมู่ที่ 9 เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาหมู่บ้าน สู่ตำบลสุขภาวะ ทำให้คนในตำบลรับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล และยังสามารถให้ชุมชนสามารถนำข้อมูลไปใช้และปรับปรุงให้ทันสมัยได้ด้วยตนเอง เกิดเป็นเครือข่ายระบบข้อมูลในระดับตำบล ที่สามารถขยายไปสู่ตำบลอื่น ๆ ได้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ