จังหวัดแพร่เฝ้าระวังการจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ หรือทุเรียนอ่อน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 21 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 43 ครั้ง

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบการจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ หรือทุเรียนอ่อนในพื้นที่จังหวัดแพร่ ทั้งนี้เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดข้อพิพาทหรือการร้องเรียนการจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ ทุเรียนอ่อน หากพบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ขอให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

ด้วยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดเฝ้าระวังและติดตามการจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ(ทุเรียนอ่อน) เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าดังกล่าว ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงขอให้จังหวัดบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายทุเรียนของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อป้องปรามมิให้เกิดข้อพิพาทหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) รวมทั้งแจ้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่และบทลงโทษ ทั้งนี้หากพบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ(ทุเรียนอ่อน) ในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ