สำนักงานชลประทานที่ 1 เตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำในระยะฝนทิ้งช่วง

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 21 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 99 ครั้ง

สำนักงานชลประทานที่ 1 ชี้แจงสถานการณ์น้ำในเขตรับผิดชอบ เตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในระยะฝนทิ้งช่วง ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด

            นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำฝนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า มีฝนตกกระจายทั่วทุกพื้นที่ในปริมาณค่อนข้างน้อย วัดได้ 30 - 50 มิลลิเมตร ส่งผลให้เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมีปริมาณน้ำไหลเข้า 2.50 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกัก 94.12 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 35.52 เขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำไหลเข้า 2.8 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกัก 54.31 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 20.65 ซึ่งถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ผ่านมา สำหรับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปี 2564 ในสถานการณ์ที่ฝนทิ้งช่วงของสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมจัดทำแผนการสำรองน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลจำนวน 10 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ในกรณีต่าง ๆ โดยเฉพาะการผลิตประปาของเมืองเชียงใหม่ รวมถึงการบริหารจัดการน้ำท่าในแม่น้ำปิงสายหลัก ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการเก็บกักน้ำบริเวณหน้าอาคารชลประทานตลอดแนวลำน้ำปิง จำนวน 21 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 84 ของความจุเก็บกัก

ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 1 ยังคงดำเนินการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนตามมาตรการของกรมชลประทาน และหน่วยงานอื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนมีการจัดประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำ การตรวจสอบสภาพอาคารชลประทาน การกำจัดสิ่งกีดขวางและวัชพืช การบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้เป็นไปตามแผน การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือให้มีความพร้อมอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังมีแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง / อุทกภัย โดยได้ดำเนินการโครงการแก้มลิงที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการฯ เชียงใหม่และแม่แตง เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำรอง จำนวน 10 แห่ง ความจุเก็บกักรวม 5.295 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน ได้ผันน้ำไปเก็บไว้แล้วปริมาณ 2.172 ล้านลูกบาศก์เมตร (ประมาณร้อยละ 41 ของความจุเก็บกัก) ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ