ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน สั่งคุมเข้ม COVID-19 ในร้านอาหาร และโรงงาน เดินหน้ามาตรการป้องกันและควบคุมโรค ควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 23 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 130 ครั้ง

          นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีข้อสั่งการด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ผอ.รมน.จังหวัด) ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานด้านความมั่นคง ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและควบคุมโรคควบคู่กับการกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถดำเนินไปได้

          โดย ให้วางมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในร้านอาหาร ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีมาตรการคัดกรอง จัดระเบียบผู้เข้าใช้บริการ และการเว้นระยะห่าง จำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน งดการรวมกลุ่มหรือจัดงานเลี้ยงสังสรรค์

          นอกจากนี้ ในส่วนของโรงงาน สถานประกอบการ และแรงงาน ให้จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุ เพื่อเตรียมการกรณีเกิดกรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) ในโรงงาน สถานประกอบการหรือแคมป์คนงาน กรณีที่กำหนดควบคุมโรคโดยหลักการ Bubble and Seal ในพื้นที่ใดให้ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด แล้ววางมาตรการเฝ้าระวังมิให้มีการลักลอบออกนอกพื้นที่ควบคุมอย่างเด็ดขาด

          ซึ่งขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวแล้ว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ