จังหวัดน่าน รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) เพื่อช่วยกู้ชีวิตประชาชนที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 23 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 161 ครั้ง

      “โครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ” ระหว่าง สภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย เป็นความร่วมมือเพื่อจัดหาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตกู้ชีวิตประชาชนที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ติดตั้งในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดน่านได้รับการสนับสนุนจำนวน 16 เครื่อง เพื่อติดตั้งทั้ง 13 อำเภอ

       วันนี้ (23 มิ.ย.64) ที่ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จากนางประภา บุญหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และนายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) เป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตกู้ชีวิตประชาชนยามฉุกเฉินที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน โดยจังหวัดน่านได้รับการสนับสนุนเครื่องกระตุกหัวไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 16 เครื่อง โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิโรงพยาบาลน่าน หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบฯ ครั้งนี้ด้วย
       นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน กล่าวว่า จากบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ “โครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ” ระหว่างสภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 14 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ ให้สภากาซาดไทยได้จัดหารายได้เพื่อซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) เป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตกู้ชีวิตประชาชนที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ติดตั้งในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ตามการจัดกิจกรรม “โครงการกระตุกหัวใจ เพื่อคนไทยทุกคน” และจัดกิจกรรม “วิ่งกระตุกหัวใจ 125 ปี สภากาชาดไทย” กิจกรรม “กระตุกหัวใจ Virtual Run 2,000,000 km” จากโครงการดังกล่าว สภากาซาดไทยได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ประมาณ 1,100 เครื่อง เพื่อบริจาคส่งต่อให้กระทรวงสาธารณสุข ติตตั้ง ดูแล บำรุงรักษา ในส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ได้ใช้ยามฉุกเฉิน โดยจังหวัดน่านได้รับการสนับสนุนเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 16 เครื่อง เพื่อติดตั้งในพื้นที่ 13 อำเภอ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดน่าน มีประชาชนและนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลเป็นจำนวนมาก และอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลประจำอำเภอ จึงได้มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับหน่วยงานทั้ง 16 แห่ง เพื่อใช้ประโยชน์ในกรณีฉุกเฉินเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตประชาชน ที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.น่าน
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ