จ.ลำปาง พระสงฆ์เริ่มได้รับวัคซีนโควิด-19 ตามแผนการบริหารวัคซีนของจังหวัด

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 25 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 117 ครั้ง

เช้าวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมจิตอาสาในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการรับวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มโรค และพระสงฆ์ ที่เริ่มได้รับวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอเมืองลำปาง บริเวณหอประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง  โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประชาชนที่มารับบริการต่างชื่นชมในการดูแลเป็นอย่างดี โดยมีจิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน คอยอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งได้มีการแบ่งหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือในส่วนต่างๆ ประกอบด้วย การดูแลด้านสถานที่ การให้คำแนะนำจุดลงทะเบียน การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็น รวมทั้งการบริการอาหาร น้ำดื่ม ให้กับประชาชน บุคลากรและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฉีดวัคซีน

อย่างไรก็ตาม จังหวัดลำปางยังคงเดินหน้าให้บริการวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องตามที่จังหวัดได้รับการจัดสรร ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนชาวจังหวัดลำปางลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนแล้วจำนวนกว่า 340,888 คน อีกทั้งจังหวัดงยังคงเน้นย้ำการรักษาตามมาตรการป้องกันต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ซึ่งหากสามารถควบคุมสถานการณ์ควบคู่ไปกับการฉีดวัคซีนที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ก็จะช่วยทำให้ชาวลำปางได้กลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงกับปกติได้ในเร็ววัน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร.0632704713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ