วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 123 ครั้ง

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 ในพื้นที่อำเภอฝาง

ที่วัดพระบาทอุดม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้น รวม 25 ครั้ง 25 อำเภอๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 เป็นการเทิดทูนและแสดงออกถึงความจงรักภักดีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ประชาชนยึดมั่นในค่านิยมหลักของคนไทยและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยง ระหว่างสถาบันชาติ ศาสนา และประชาชนและเป็นการสืบสานประเพณีเข้าวัดปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การจัดโครงการฯครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม จำนวน 70 คน โดยมีกิจกรรมการแสดงพระธรรมเทศนา การเจริญจิตภาวนา และกิจกรรมจิตอาสา

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ