พช.ฝาง ติดตามความคืบหน้า โครงการโคก หนอง นา บ้านบ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่งอน

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 28 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 111 ครั้ง

นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง นำโดยนายกิจจา นิรภูมิ พัฒนาการอำเภอฝาง พร้อมด้วยนางสาวกิ่งเทียน ธรรมปัญโญ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลแม่งอน ลงพื้นที่ไปยังบ้านนายปิยะพงษ์ บุตรติ ครัวเรือนเป้าหมายโครงการโคก หนอง นา บ้านบ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวันที่สอง เพื่อติดตาม สนับสนุนการดำเนินการขุดหนองน้ำและคลองไส้ไก่ด้วยเครื่องจักร ในพื้นที่ 1 ไร่ สัดส่วน 1:1 ปริมาตรดินขุดเท่ากับ 1,500 ลบ.ม. และปรับพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล รวมถึงสนับสนุนปัจจัยการผลิต พันธุ์พืชและสัตว์ รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 45,000 บาท โดยการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก ทีมงานช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน เป็นผู้ควบคุมงานงานขุด ซึ่งสามารถดำเนินการขุดไปแล้วกว่า 90%

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ