ตชด.334 จัดโครงการ แดร์ ที่โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 29 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 109 ครั้ง

ตชด.334 จัดโครงการแดร์ ให้ความรู้ เกี่ยวกับโทษ-พิษภัย ของยาเสพติดแก่นักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ร.ต.อ.อดุลย์ คงคล่อง รองผบ.ร้อย ตชด.334 เป็นประธานเปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน หรือโครงการแดร์ ที่โรงเรียน บ้านโป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดย ทาง ตชด.334 จัดส่งครูตำรวจแดร์ เข้าไปทำการสอนให้ความรู้ สัปดาห์ ละ 1 วัน รวมระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ให้ความรู้แก่นักเรียน เกี่ยวกับโทษและพิษภัย ของยาเสพติด ให้ตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้สารเสพติด เรียนรู้วิธีปฏิเสธ ตลอดจนเกิดกระแสการต่อต้าน และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด สามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคคลในครอบครัว และชุมชน โอกาสนี้ ยังได้เดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก มีเด็กนักเรียนร่วมเดินขบวนประมาณ 80 คน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ