พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่เฝ้าระวังการจำหน่ายทุเรียน ป้องปรามการจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน)

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 1 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 70 ครั้ง

          นางศุภมิตร เต็งเผ่ พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ นางทัศนีย์ กองแดง ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) เพื่อป้องปรามมิให้เกิดข้อพิพาทหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่ตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ และบทลงโทษตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

          ผลการตรวจสอบ ร้าน/แผงค้าผลไม้พื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พบว่า ผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าชัดเจน ราคาอยู่ในเกณฑ์ปกติ และไม่ได้มีการนำทุเรียนด้อยคุณภาพมาวางจำหน่ายแต่อย่างใด

          ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด ห้ามกำหนดราคาจำหน่ายสูงเกินสมควร และให้มีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ชัดเจน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ