หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด19 ทุกแห่งในจังหวัดพะเยาเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด19 ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้บริหารสาธารณสุขเยี่ยมติดตามการให้บริการ

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 1 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 152 ครั้ง

             นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมบุคลากรทางแพทย์และสาธารณสุข ณ จุดให้บริการวัคซีนโควิด19 เครือข่ายบริการสุขภาพเมืองพะเยา ภายในบริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมี นายไพรัช วงค์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในนามจิตอาสาพระราชทาน ตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่กระจายวัคซีนโควิด19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี กลุ่มเสี่ยง 7 โรคเรื้อรัง และกลุ่มอาชีพเสี่ยง 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มอาชีพเสี่ยง ได้แก่ ครู ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ พนักงานส่งของ พนักงานบริการในร้านอาหารและตลาด 2.กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ภาครัฐและเอกชน และ3.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จากข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 จังหวัดพะเยาได้รับจัดสรรวัคซีนโควิด19 ทั้งหมด 33,267 โดส ดำเนินการฉีดไปแล้ว 28,631 โดส โดยแยกเป็น เข็มที่ 1 20,529 คน ครบ 2 เข็ม 8,102 คน

            สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดพะเยาในสัปดาห์นี้ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2564 - 2 กรกฎาคม 2564 จากหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด19 ทุกอำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 3,520 โดส ตามคิวนัดหมายที่ได้ลงทะเบียนไว้กับหน่วยบริการแต่ละแห่ง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ