เชียงใหม่ แถลงกรณีจับ 7 สถานประกอบการ ปล่อยปละละเลยให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านเกินเวลากำหนด

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 1 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 166 ครั้ง

ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ แถลงกรณีจับ 7 สถานประกอบการ ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านเกินเวลา 21.00 น. ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันสอดส่อง หากพบเห็นร้านอาหารหรือสถานประกอบการฝ่าฝืน เร่งแจ้งฝ่ายปกครองในพื้นที่เข้าดำเนินการ 

วันนี้ (1 ก.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ แถลงผลการดำเนินคดี 7 สถานประกอบการฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 67/2564 เรื่องผ่านคลายมาตรการบางสถานที่และให้ปิดสถานที่บางแห่งเป็นการชั่วคราว โดยกำหนดให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มสามารถบริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ณ บริเวณของร้าน (ในร้านและพื้นที่ต่อเนื่อง) ตั้งแต่เวลา 21.00 นาฬิกา เป็นต้นไป

โดยเมื่อคืนที่ผ่านมา (30 มิ.ย. 64) ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามสถานประกอบการร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ปล่อยปละละเลยให้มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตามข้อสั่งการของนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบผู้กระทำความผิดจำนวน 7 ราย โดย 5 ร้านแรก อยู่ในเขตรับผิดชอบ สภ.เมืองเชียงใหม่ ได้แก่ ร้านเชิญบาร์ เลขที่ 29 ต.หายยา ร้านวายโซน (Y-ZONE) เลขที่ 29/1 ต.หายยา ร้านHavana bar เลขที่ 196/5/1 ถ.ราชภาคินัย ต.ศรีภูมิ ร้าน Roots Rock Reggae เลขที่ 196/5/1 ซอยในโซนนิ่ง ถ.ราชภาคินัยต.ศรีภูมิ และร้าน Babylon Bar เลขที่ 196/5/1 ถ.ราชภาคินัย ต.ศรีภูมิ ได้ผู้ต้องหา 5 ราย พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐาน โดยจะส่งฟ้องศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้ (2 ก.ค. 64)

เขตรับผิดชอบ สภ.ช้างเผือก จับกุม 1 ร้าน คือ ร้าน Chum Garden เลขที่ 10/20 ม.2 ต.ช้างเผือก ได้ผู้ต้องหา 1 ราย พนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบปรับในอัตราขั้นสูง จำนวน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และร้านสุดท้าย อยู่ในเขตรับผิดชอบ สภ.แม่ปิง คือร้านหม่าล่ามหานิยม เลขที่ 183/11 หมู่ที่ 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ได้ผู้ต้องหา 1 ราย พนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบปรับในอัตราขั้นต่ำ จำนวน 6,000 บาท เนื่องจากพบว่ามีผู้ใช้บริการจำนวนน้อย 

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำร้านอาหารและสถานประกอบการ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อที่ 69/2564 เรื่องห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและบริเวณต่อเนื่อง อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อโควิด - 19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากกรมสรรพสามิต สามารถบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและบริเวณต่อเนื่อง ได้ถึงเวลา 21.00 น. และให้ปิดร้านในเวลา 22.30 น. ส่วนการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้จำหน่ายได้ระหว่างเวลา 11.00 – 14.00 น. และเวลา 17.00 – 21.00 น. เท่านั้น และขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบร้านอาหารหรือสถานประกอบการฝ่าฝืนให้แจ้งฝ่ายปกครองในพื้นที่เพื่อเข้าดำเนินการ โดยมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้ (1 ก.ค. 64) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม 4,175 ราย รักษาหายแล้ว 4,100 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 49 ราย โดยเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 32 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 13 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 3 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 1 รายยอดผู้เสียชีวิตสะสม 26 ราย ขณะที่เป้าหมายการฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ 1,200,000 คน มีผู้ประสงค์ฉีดแล้ว851,405 ราย คิดเป็นร้อยละ 71 และมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 133,186 คน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันธิกา กิจปาโล/พยุงศักดิ์ เทพแก้ว
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ