สาธารณสุขลำพูน ประกาศสถานที่เสี่ยง ขอให้ผู้ที่เดินทางไป เข้ารายงานตัวเพื่อสอบสวนโรค

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 2 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 63 ครั้ง

          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประกาศสถานที่หรือพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ดังต่อไปนี้

1.ร้าน Black to Basic ถ.ไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน วันที่ 27 มิถุนายน 2564 (เวลา 15.00 - 17.00 น.)

2.วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน วันที่ 27 มิถุนายน 2564 (เวลา 14.00 - 15.00 น.)

          โดยให้ผู้ที่ไปสถานที่ ตามวันเเละเวลาดังกล่าว รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เพื่อสอบสวนโรค และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุม ณ สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลประจำจังหวัด โรงพยาบาลประจำอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ หรือสถานที่อื่นใดตามที่ทางราชการกำหนด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ