รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งเอาผิดผู้ที่ไม่ลงทะเบียน CM-CHANA ก่อนเข้าเชียงใหม่ โทษปรับสูงสุด 20,000 บาท

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 3 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 70 ครั้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการทุกอำเภอดำเนินคดีกับผู้ที่ไม่ลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น CM-CHANA ก่อนเข้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมลงโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า  จากการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งที่ 61/2564 เกี่ยวกับมาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  โดยกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด และที่เดินทางมาจากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทุกคน  ต้องบันทึกข้อมูลลงในแอปพลิเคชั่น "CM-CHANA" ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเขียงใหม่ พร้อมทั้งต้องแสดงหลักฐานการลงทะเบียนดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  เพื่อเป็นการคัดกรองผู้ที่อาจนำเชื้อโควิด-19 เข้ามาแพร่ระบาดในจังหวัดเชียงใหม่  และเพื่อให้เป็นการง่ายต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการติดตามตัวหากพบว่าผู้ที่เดินทางเหล่านั้นมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค  แต่ปรากฏว่า ในช่วงที่ผ่านมา ยังคงมีผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวเท่าที่ควร

ทั้งนี้ จึงได้มีข้อสั่งการให้ทุกอำเภอมอบหมายให้กับผู้ที่รับผิดชอบระบบในการตรวจติดตาม แอปพลิเคชั่น "CM-CHANA" ให้ตรวจสอบว่า หากบุคคลใดที่เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ แล้วไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบแอปพลิเคชั่น "CM-CHANA" หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ให้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนคำสั่งทันที  โดยผู้มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ