จ.แม่ฮ่องสอน อนุมัติเงินกู้ยืม กว่า 2.8 ล้านบาท เป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการ 41 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 6 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 40 ครั้ง

          ที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

          ได้มีการพิจารณาอนุมัติการขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการกรณีฉุกเฉิน (ตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการในช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) จำนวน 2 ราย เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท และได้พิจารณาอนุมัติการขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการ หรือคนดูแลผู้พิการ วงเงิน 40,000 - 120,000 บาท จำนวน 41 ราย เป็นเงินจำนวน 2,860,000 นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาอนุมัติโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 หลัง เป็นเงิน จำนวน 200,000 บาท

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ