คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโควิด19 ในพื้นที่ การเตรียมความพร้อมรับคนพะเยากลับบ้านและตั้งศูนย์ประสานงานรับคนพะเยากลับบ้าน

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 6 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 99 ครั้ง

             ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 26/2564 คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 15/2564 จากการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 จังหวัดพะเยา ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ โดยมีผู้ติดเชื้อสะสม 200 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 149 ราย  รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 50 รายและมีผู้เสียชีวิต 1 ราย และศูนย์ประสานงานรับคนพะเยากลับบ้าน ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รายงานผู้ติดเชื้อโควิด19 เดินทางจากกรุงเทพมหานครมารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดพะเยา จำนวน 10 ราย รวมสะสม 13 ราย  ทุกรายได้รับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล นอกจากนี้มีการเตรียมสถานที่กักกัน เพื่อคุมไว้สังเกตอาการตามที่ราชการกำหนด Local Quarantine จังหวัดพะเยา อยู่ในอำเภอต่างๆ เพื่อรองรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง ความก้าวหน้าการบริหารจัดการวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา ให้เน้นฉีดวัคซีนให้กลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนจองในหมอพร้อมให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง และบุคคลที่ได้รับการนัดหมายจากโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนฉีดไว้ ขณะนี้จังหวัดพะเยามียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 23,780 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.21 ของประชากรที่ประสงค์ฉีดวัคซีน หรือ ประมาณ 7.83  % ของประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป

                อย่างไรก็ตาม การประชุมในครั้งนี้ มีมติเห็นชอบในการกระจายวัคซีนโควิด19 ที่จังหวัดพะเยาได้รับการจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข เดือนกรกฎาคม 2564  (สัปดาห์ที่ 1) จำนวน 7,800 ราย ให้กับหน่วยบริการฉีดวัคซีนของแต่ละอำเภอ การทบทวนและซักซ้อมแนวปฏิบัติกรณีที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และมาตรการด้านป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 แบบบูรณาการ ร่วมกับ ศปก.อำเภอ อย่างเคร่งครัด ร่วมพิจารณาการขออนุญาตจัดงาน/กิจกรรม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ได้แก่ การจัดงาน “กิน เที่ยว ช้อป เทศกาลผลไม้ เกษตร อาหารและของดีจังหวัดพะเยา สีสันถิ่นไทย หอการค้าแฟร์ “ การจัดกิจกรรม “มหกรรมชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก” จัดงานเดิน วิ่ง การกุศลครบรอบ 79 ปี โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) โดยในที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ให้ผู้จัดกิจกรรมพิจารณาออกแบบกิจกรรมให้มีผู้ร่วมงานที่เหมาะสม การจัดรอบการร่วมกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมมีการป้องกันตนเอง รวมทั้งให้มีมาตรการป้องกันควบคุมโรคและกำกับอย่างเคร่งครัด

                จากนั้นนายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการ โรงพยาบาลสนามแห่งใหม่ ที่จะจัดตั้งที่อาคารสนามกีฬากลางจังหวัดพะเยา รองรับผู้ป่วยได้ 98 เตียง อีกทั้งขณะนี้ จังหวัดพะเยาได้ตั้งศูนย์ประสานงานรับคนพะเยากลับบ้าน โดยให้ประชาชนชาวพะเยาที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและมีผลการตรวจยืนยันติดเชื้อโควิด 19 และประสงค์จะมารับการรักษาที่จังหวัดพะเยา สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานรับคนพะเยากลับบ้าน ทางโทรศัพท์ 054-409123

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ