จังหวัดแพร่ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ยอดสะสม 148 ราย

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 8 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 33 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า จากข้อมูลของกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ว่าพบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 3 ราย เป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ที่ประสงค์ขอรับการรักษาที่จังหวัดแพร่ (คนแพร่ไม่ทิ้งกัน) จำนวน 3 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมของจังหวัดแพร่อยู่ที่ 148 ราย (จากการเฝ้าระวังในระบบบริการ 73 ราย จากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 43 ราย และจากผู้ป่วยจากต่างจังหวัดที่ประสงค์จะมารักษาตัว 32 ราย (คนแพร่ไม่ทิ้งกัน) ผู้ป่วยรักษาตัวที่โรงพยาบาล 44 ราย (ที่โรงพยาบาล 26 ราย , โรงพยาบาลสนาม 18 ราย) รักษาหายแล้ว 102 ราย เสียชีวิตสะสม 2 ราย

สำหรับ Local Quarantine ของจังหวัดแพร่มีกักตัวสะสม 110 ราย ขณะนี้ยังอยู่ใน Local Quarantine 21 ราย ครบกำหนด 75 ราย ส่งต่อโรงพยาบาล 14 ราย

ทั้งนี้จังหวัดแพร่ขอให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง 24 จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง นครปฐม ปัตตานี เพชรบุรี สงขลา สมุทรสาคร สระบุรี ยะลา นราธิวาส จันทบุรี นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา ระนอง ระยองราชบุรี สระแก้ว และสมุทรสงคราม ให้กักตัวในที่พักอาศัย 14 วัน หรือตามระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ส่วนบุคคลหรือแรงงานที่มาจากแคมป์คนงานให้กักตัวใน สถานที่ Local Quarantine ของทางราชการกำหนดเท่านั้น  

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ