ผู้ว่าฯ แพร่ ลงพื้นที่ติดตามและมอบนโยบายการป้องกันโควิด-19 และการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเด่นชัย

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 8 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 33 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(8ก.ค.64) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำตามตามข้อสั่งการ 10 มาตรการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ในพื้นที่อำเภอเด่นชัย โดยมีนายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ร่วมประชุมรับมอบแนวทางการทำงาน

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้มอบแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันในภาพรวมระดับประเทศยังพบว่ามีจำนวนการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการปิดแคมป์งานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบกับจังหวัดแพร่ได้รับผู้ป่วยกลับมารักษาตัว ตามแนวทาง “คนแพร่ไม่ทิ้งกัน” จึงจำเป็นต้องกำชับทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และตามคำสั่งของจังหวัดอย่างเคร่งครัด โดยมีประเด็นเน้นย้ำคือ วางระบบการสื่อสาร ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 , การบริหารจัดการวัคซีน การเชิญชวนประชาชนให้เข้ารับการฉีดวัคซีน เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนตามแผน และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน , การเตรียมสถานที่กักกันตัวระดับพื้นที่ (LQ) ในชุมชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รองรับคนกลับภูมิลำเนา โดยให้บูรณาการความร่วมมือกับ อปท. ในพื้นที่ , การเข้มงวดมาตรการคัดกรองคนที่เข้ามายังพื้นที่จังหวัดแพร่ ที่ผ่านจุดตรวจหลักในพื้นที่รอยต่อจังหวัด โดยเฉพาะในห้วงเวลาที่มีการเดินทางเป็นจำนวนมาก , การเข้มงวดมาตรการตามคำสั่งของจังหวัดแพร่ บังคับใช้กฎหมายลงโทษผู้ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดอย่างจริงจัง , การเยียวยากลุ่มคนที่ถูกเลิกจ้าง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐให้เป็นไปตามแผน เพื่อสร้างการจ้างงานในพื้นที่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ