พ่อเมืองลำพูน ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารโรงงานในที่ดินแห่งใหม่ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นการขยายกิจการ เพิ่มการลงทุน และปรับกระบวนยุทธ์สู้กระแสเศรษฐกิจในอนาคต

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 9 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 206 ครั้ง

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2564) ที่ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารโรงงานในที่ดินแห่งใหม่ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด ณ โครงการนิคมอุตสาหกรรม เวิลด์ (ลำพูน) โดยมี Mr.Hiroshi Matsumoto Consul General Japan-CM  คุณสิริมนต์  โกมุทานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  คุณจิรศักด์  จิยัจันทร์  World Industrial Estate Lamphun-CEO และ คุณวัชระ เทพวรรณ์  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ พนักงาน เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

                ด้วย บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตส่งออกนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน มีทุนจดทะเบียน 950 ล้านบาท และผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งออก มีความประสงค์จะขยายกิจการ เพิ่มการลงทุน และเพื่อปรับกระบวนยุทธ์สู้กระแสเศรษฐกิจในอนาคตให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยได้ทำการซื้อที่ดินแห่งใหม่ ประมาณ 209 ไร่ ในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งทางบริษัทฯ ได้กำหนดพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงงานในวันนี้

                ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างอาคารโรงงาน ณ ที่ดินแห่งใหม่ในวันนี้ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทแรก ๆ ที่เข้ามาก่อตั้งที่จังหวัดลำพูนเมื่อ 30 กว่าปีที่แล้ว ถือว่าเป็นบริษัทเก่าแก่ มีการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา มีการเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนในจังหวัดลำพูนเสมอมาในหลายด้าน เช่น การจ้างงานคนพิการในชุมชน การมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือคณะทำงานเจ้าหน้าที่บุคคลากรทางการแพทย์ ในช่วงการเกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด ซึ่งบริษัทมูราตะฯ ได้ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือทางจังหวัดเป็นอย่างดี  ทั้งยังมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเสนอตัวเข้าไปช่วยเหลือสังคมและชุมชนก่อนเสมอ จะเห็นได้ว่าบริษัท มูราตะ (ไทยแลนด์) ไม่ได้มองแค่การทำธุรกิจแสวงหาผลกำไรเพียงอย่างเดียว ยังมองถึงผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในทุกๆ มิติ มีการช่วยเหลือสังคมอยู่อย่างต่อเนื่อง

                ทั้งนี้สถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  ยังคงกระจายไปทั่วประเทศอยู่ ดังนั้นทางจังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือกับทางบริษัท มูราตะฯ รักษามาตรการป้องกันเชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัด ในช่วงระหว่างการดำเนินการก่อสร้างและในโอกาสที่วันนี้ มีพิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างอาคารโรงงาน ณ ที่ดินแห่งใหม่ ผมขออวยพรให้ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความ เจริญรุ่งเรื่อง มีการขยายธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ มีการจ้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดลำพูนของเราต่อไป.

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
บรรณาธิการ : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ