เหล่ากาชาด และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมสนับสนุนอาสาสมัครแก่หน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 9 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 77 ครั้ง

         วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ และร่วมบริจาคน้ำดื่มขวดเล็ก จำนวน 180 ขวด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ให้แก่หน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีตัวแทนของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน เป็นผู้รับมอบ
          รวมทั้งได้สนับสนุนกำลังพลอาสาสมัครสภากาชาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเภทประชาชนทั่วไป จำนวน 2 คน ร่วมปฏิบัติหน้าที่จุดบริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนตามจุดต่างๆ เช่น ช่วยกรอกข้อมูล การลงทะเบียน รวมถึงการให้บริการด้านอื่นๆ 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ