สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงราย

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 10 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 108 ครั้ง

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงราย ประจำวันที่ 10  กรกฎาคม   2564 พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม  19 ราย เป็นการติดเชื้อในจังหวัด 6 ราย  ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 4 ราย  รวมเป็นผู้ป่วยในอำเภอเมืองเชียงราย 4 ราย,  แม่จัน 1 ราย, เวียงชัย 4 ราย, พญาเม็งราย 1 ราย และรับมารักษาจากต่างจังหวัดจำนวน 9 ราย  ไม่มีผู้เสียชีวิต รวมขณะนี้จังหวัดเชียงราย มียอดสะสมผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่เมษายน 2564 รวม  1,123 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 945 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 159 ราย  รับมารักษาจากต่างจังหวัด 19 ราย รักษาหายแล้ว 951 ราย กำลังรักษา 156 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสมรวม 16 ราย
.
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนยังคงปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขโดยเคร่งครัดอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรไพรินทร์​ คุณมาก
บรรณาธิการ : วรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ