โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศ หยุดการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 296 ครั้ง

นางสาวพิกุลทอง คืนสมัคร ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศโรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง เรื่อง หยุดการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เกิดการแพร่ ระบาดในพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอใกล้เคียง ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันมีแนวโน้มขยายวงกว้าง เป็นสถานการณ์ ที่ไม่น่าไว้วางใจ อาจกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนและความปลอดภัยต่อนักเรียน ครูและบุคลากร รวมทั้งผู้ปกครอง และชุมชนตามลำดับ ตลอดจนสร้างความกังวลและความไม่สบายใจแก่ทุกฝ่าย เพื่อความปลอดภัยและเป็นมาตรการเฝ้า ระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง จึงขอหยุด การจัดการเรียนการสอนแบบ On-site (เรียนตามปกติที่โรงเรียน) ในระหว่างวันที่ 12- 16 กรกฎาคม 2564 เปิดเรียนแบบ On-site ตามปกติ ในวันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2564 โดยขอความร่วมมือผู้ปกครอง กำกับ กวดขันให้ นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าเรียนรูปแบบอื่น ตามระบบที่ครูประจำชั้นและครูประจำวิชานัดหมาย และขอให้นักเรียนและ ผู้ปกครองปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด หากไม่จำเป็นขอให้งดเดินทางไปในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ