ยอดฉีดวัคซีน COVID-19 ที่จังหวัดลำพูน ยอดจองฉีดสะสม 160,419 ราย ฉีดเข็ม 1 แล้ว 21,202 ราย สำหรับผู้ที่จะฉีดวัคซีนต้องเตรียมตัวให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 73 ครั้ง

นายแพทย์สาริกข์ พรหมมารัตน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลลำพูน เปิดเผยว่า ยอดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่จังหวัดลำพูน ล่าสุด (12 กรกฎาคม 2564) มีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 ไปแล้ว จำนวน 21,202 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.22 ของจำนวนประชากรที่ประสงค์ฉีดวัคซีนทั้งหมด 160,419 คน ผู้ที่ฉีดเข็ม 2 ไปแล้ว ยอดสะสมอยู่ที่ 6,678 ราย

สำหรับผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนสะสม 3,031 ราย แบ่งเป็นปวดกล้ามเนื้อร้อยละ 32.25 ปวดศีรษะร้อยละ 22.84 มีอาการไข้ร้อยละ 16.32 มีอาการปวดบวมที่ฉีดร้อยละ 15.38 มีอาการอ่อนเพลียร้อยละ 19.11

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่จะฉีดวัคซีนต้องเตรียมตัวให้พร้อม โดยการพักผ่อนให้เพียงพอ 6-8 ชั่วโมง หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ นอกจากนี้ 2 วัน ก่อน และหลัง การฉีดวัคซีน ควรงดการออกกำลังกาย หากท่านใดมีโรคประจำตัว ขอให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อประเมินว่าสภาพร่างกาย มีความพร้อมต่อการรับวัคซีนหรือไม่ หากมียาที่รับประทานอยู่ ให้นำติดตัวไปเพื่อแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ นอกจากนี้สำหรับผู้ที่ต้องเข้ารับวัคซีน ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวไปด้วย สวมใส่เสื้อที่สามารถเปิดต้นแขนได้ง่าย เพื่อความสะดวกในการให้บริการของเจ้าหน้าที่และเพื่อความรวดเร็ว

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ