จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งนายจ้าง/สถานประกอบการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่แรงงานต่างด้าว ..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 13 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 867 ครั้ง

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำนายจ้าง/สถานประกอบการ ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ให้แก่แรงงานต่างด้าวทุกกลุ่มที่ทำงานในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ..//

นายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  ได้มอบหมายให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการสำรวจความต้องการรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของแรงงานต่างด้าวและชาวต่างชาติ ทุกกลุ่ม ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาดำเนินการจัดสรรวัคซีน  ป้องกัน COVID-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนในการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการฉีดให้สอดคล้องกับความต้องการฉีดวัคซีน COVID-19 โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะได้ติดต่อกลับเพื่อทำการนัดหมายอีกครั้ง

            ทั้งนี้ หากนายจ้างที่มีการจ้างแรงงานเป็นจำนวนมาก ให้ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ Line ID@doecmi เพื่อขอรับไฟล์ Excel เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูล   จึงขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ กรอกแบบสอบถามความต้องการของผู้รับการฉีดวัคชีน COVID – 19  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย โทร. 0 5311 2912 - 4 ในวันและเวลาราชการ หรือ Line ID: @doecmi 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ