มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรประสบอัคคีภัย บ้านห้วยสิงห์ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 75 ครั้ง

          นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เดินทางเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่บ้านห้วยสิงห์ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ณ อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลแม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

          สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 22.10 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ บ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน 1 หลังคาเรือน เป็นบ้านของนายอภิชาติ ทินนา อายุ 45 ปี มีสมาชิกในครัวเรือน จำนวน 3 คน ชาย 1 คน หญิง 2 คน เหตุการณ์ดังกล่าว ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ทางกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน ในการนี้ นางวิลาวัลย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง และคณะกิ่งกาชาดได้มอบถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น พร้อมเงินช่วยเหลือ จำนวน 8,000 บาท ให้กับครอบครัวผู้ประสบเหตุเพิ่มเติม ซึ่งครอบครัวราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อครอบครัวราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยเป็นล้นพ้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ